Produkt dnia
Baggy BASIC NEON
Baggy BASIC NEON
89,00 zł
Sukienka LITERKI LIMITED
Sukienka LITERKI LIMITED
109,00 zł
Sukienka LISKI AKWARELA
Sukienka LISKI AKWARELA
109,00 zł
Baggy PSY
Baggy PSY
89,00 zł
Baggy MORO IZZIE
Baggy MORO IZZIE
89,00 zł
Bluza dwustronna LITERKI IZZIE
Bluza dwustronna LITERKI IZZIE
159,00 zł
Bluza dwustronna PAPROCIE
Bluza dwustronna PAPROCIE
159,00 zł
Bomberka PEPITA
Bomberka PEPITA
129,00 zł
Baggy SOWY IZZIE
Baggy SOWY IZZIE
89,00 zł
Czapka zimowa RÓŻOWE MOTYLE
Czapka zimowa RÓŻOWE MOTYLE
59,00 zł
Parka FOREST FOREVER
Parka FOREST FOREVER
289,00 zł
Baggy PANTERA MUSZTARDA
Baggy PANTERA MUSZTARDA
89,00 zł
Statystyki
Produktów:
210
Kategorii:
59
Nowości:
0
Promocje:
0
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU WWW.IZZIE.PL

 1. Definicje
 2. Sklep/www.izzie.pl - sklep internetowydziałający pod adresem internetowym www.izzie.pl , której właścicielem jest Aleksandra Melon prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Melon, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 118 191 07 39 posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń, ul. Batalionów Chłopskich 81 m. 81, 01-307 Warszawa, adres poczty elektronicznej: izzie@izzie.pl, numer telefonu: 600 825 826.
 3. Produkt- towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.izzie.pl
 4. Pracownia i odbiór zamówień osobistych: ul. Warszawska 37 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

3.Klient/Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego Izzie.pl

 1. Towar- rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
 2. Formularz Rejestracji– usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Użytkownik podając swoje dane, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 3. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym
  z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach
  i promocjach w Sklepie Internetowym- www.izzie.pl
 5. Umowa zawarta na odległość– oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Izzie dostępnego pod adresem internetowym www.izzie.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie
  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Sklep izzie.pl starannie wykonuje zdjęcia towarów, tak aby w jak najdokładniejszy sposób przedstawić ich wygląd. W związku ze zróżnicowanymi ustawieniami oświetlenia, a także różnorodnymi parametrami poszczególnych monitorów, mogą się one od siebie różnić. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe różnice w kolorach pomiędzy stanem faktycznym produktów, a obrazem który wyświetlany jest na monitorze Użytkownika.
 4. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail dotyczącym potwierdzenia złożenia zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 5. Warunkiem prawidłowo złożonego zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 6. Zakupy w sklepie internetowym www.izzie .pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.
 7. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – w szczególności doręczycielom zakupionego towaru. O ile nie zastrzeżono inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Złożenie zamówienia i podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Stosownie do przepisów tej ustawy Kupującemu przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 8. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang.GPRD).
 9. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu Aleksandra Melonprowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Melon, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 118 191 07 39 posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń, ul. Batalionów Chłopskich 81 m. 81, 01-307 Warszawa, Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, możesz napisać do nas na adres izzie@izzie.pl
 10. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są dobrowolnie, poprzez podanie ich przez Klienta na stronie internetowej w odpowiednich formularzach, poprzez składanie zamówienie, rejestracje konta użytkownika sklepu lub wykonywania innych czynności, np. wysłania zapytania dotyczącego produktu Podczas korzystania ze strony Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności - rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dodatkowe dane pozwalają na lepsze dopasowanie strony do przeglądarki klienta aby ułatwić korzystanie ze strony Sklepu. Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem sklepu.


Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych w zależności od wybranej przez klienta usługi/opcji może być:

 • Realizacja zamówień,
 • Realizacja usług oferowanych przez Sklep
 • Przesyłanie newslettera.

 

Podstawa przetwarzania

 • Umowa sprzedaży i działania klienta , zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązki prawne właściciela sklepu, np. związane z księgowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • zgody wyrażone przez klienta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Uzasadniony prawnie interes Sklepu, dot. przetwarzania danych w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Uzasadniony prawnie interes Sklepu dot. przetwarzania danych w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy.

Skutek niepodania danych:
Podawanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak nie zostaną podane niezbędne dane do realizacji zamówienia / wykonania usługi, to w zależności od celu może to spowodować skutki opisane poniżej:

 • brak możliwości zarejestrowania konta w Sklepie
 • brak możliwości skorzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w ofercie, promocjach i innych wydarzeniach organizowanych przez sklep.

Możliwość cofnięcia zgody

 • w każdej chwili klient m możliwość cofnięcia udzielonej zgody.

Do momentu cofnięcia udzielonej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

d) okres przetwarzania danych
Dane osobowe klienta przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane klienta będą przetwarzane przez Sklep tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna

e) bezpieczeństwo
Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. Na wszystkich stronach naszego Sklepu stosujemy szyfrowanie połączenia przy użyciu certyfikatu SSL.


 1. f) prawa klienta
  Klientowi przysługuje prawo do:
 • informacji nt zgromadzonych Twoich danych osobowych
 • wglądu i dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Klient który uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

g) ciasteczka cookies
Sklep korzysta z plików cookies. . Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia klienta (komputera, telefonu, tabletu itd.). Umożliwia to korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez Sklep i nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta.
W Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach:

 • zapamiętywania informacji o sesji klienta , np. zapamiętywania koszyka.
 • w celach statystycznych i marketingowych
 • udostępniania pełnej funkcjonalności Sklepu


Przy użyciu odpowiednich funkcji/opcji przeglądarki internetowej możesz usunąć pliki cookies, zarządzać nimi jak również zablokować wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę. Informację jak to zrobić znajduje się w funkcji pomoc danej przeglądarki, jak również na stronie producenta danej przeglądarki.

 

 1. Wszystkie materiały takie jak: grafika, teksty, zdjęcia są własnością Izzie.pl lub firm pozostających we współpracy ze sklepem. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

 

IIIZakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3.Użytkownik sklepu jest zobowiązany do:

 1. a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób który nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 2. b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Sklep może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku kiedy poda on nieprawidłowe dane w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sklepu.
 5. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

 

 1. Składanie zamówień

 2. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 

 1. Płatności

 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Izzie.pl są:
  a) podawane w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Klient płaci za towar:
 • przelewem internetowym, na podane przez Sklep konto bankowe, przed dostawą.
  Brak płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia w Sklepie spowoduje anulowanie tego zamówienia.
  Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Firmy:

Właściciel: Aleksandra Melon

Bank: Mbank

Nr konta: 33 1140 2004 0000 3902 7750 9829 Mbank

 1. Batalionów Chłopskich 81 m. 81, 01-307 Warszawa

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, promocji czy wyprzedaży nie ulegają zmianom.
 2. Promocje w Sklepie Izzie.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Realizowanie zamówień

  1. Sklep po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia rozpoczyna jego realizację.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 8 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
 • czasu w którym Użytkownik dokona płatności na podane konto bankowe
 • dostępności Towaru w Sklepie,
 1. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Wartość kosztów wysyłki Towaru do Klienta uzależniona jest od formy dostawy (transportu), jaką świadomie Klient wybrał w procesie składania zamówienia. Koszty dostarczenia zamówienia są wyraźnie określone w podsumowaniu zamówienia złożonego przez Użytkownika. Wartość kosztów dostawy zamówionych produktów określona jest jako wartość brutto w PLN. Koszt wysyłki zawiera opakowania.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej . Przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni w zależności od wybranej formy dostawy. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (potwierdzenie sprzedaży ). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

9.Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód sprzedaży lub faktura, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia i podał niezbędne dane.

 1. Sklep nie prowadzi wysyłki produktów w formie: za pobraniem.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres e-mailowy: izzie@izzie.pl
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony na adres: Aleksandra Melon, ul. Batalionów Chłopskich 81 m. 81, 01-307 Warszawa
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. podkładzie, pomadkach, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.
  9. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego.VIII. Reklamacje

 


 1. Sklep jako sprzedawca towarów odpowiada w stosunku do klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez klienta w zakresie który określony jest ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany.
 4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


 8. Postanowienia końcowe


 9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 11. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl