Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 a) Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang.GPRD).

b) Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu Aleksandra Melon prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Melon, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 118 191 07 39 posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń, ul. Batalionów Chłopskich 81 m. 81, 01-307 Warszawa, Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, możesz napisać do nas na adres izzie@izzie.pl

c) W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są dobrowolnie, poprzez podanie ich przez Klienta na stronie internetowej w odpowiednich formularzach, poprzez składanie zamówienie, rejestracje konta użytkownika sklepu lub wykonywania innych czynności, np. wysłania zapytania dotyczącego produktu Podczas korzystania ze strony Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności - rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dodatkowe dane pozwalają na lepsze dopasowanie strony do przeglądarki klienta aby ułatwić korzystanie ze strony Sklepu. Dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem sklepu.

Cel przetwarzania

 • Celem przetwarzania danych w zależności od wybranej przez klienta usługi/opcji może być:
 • Realizacja zamówień,
 • Realizacja usług oferowanych przez Sklep
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania

 • Umowa sprzedaży i działania klienta , zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązki prawne właściciela sklepu, np. związane z księgowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 •  zgody wyrażone przez klienta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Uzasadniony prawnie interes Sklepu, dot. przetwarzania danych w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Uzasadniony prawnie interes Sklepu dot. przetwarzania danych w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy. Skutek niepodania danych: Podawanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak nie zostaną podane niezbędne dane do realizacji zamówienia / wykonania usługi, to w zależności od celu może to spowodować skutki opisane poniżej:

• brak możliwości zarejestrowania konta w Sklepie

• brak możliwości skorzystania z usług Sklepu

• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

• brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w ofercie, promocjach i innych wydarzeniach organizowanych przez sklep.

Możliwość cofnięcia zgody

• w każdej chwili klient m możliwość cofnięcia udzielonej zgody.

Do momentu cofnięcia udzielonej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe klienta przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane klienta będą przetwarzane przez Sklep tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. Na wszystkich stronach naszego Sklepu stosujemy szyfrowanie połączenia przy użyciu certyfikatu SSL.

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługuje prawo do:

• informacji nt zgromadzonych Twoich danych osobowych

• wglądu i dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych

• ograniczenia przetwarzania, • żądania przeniesienia danych do innego administratora

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Klient który uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA (COOKIES)

Sklep korzysta z plików cookies. . Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia klienta (komputera, telefonu, tabletu itd.). Umożliwia to korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez Sklep i nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta. W Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach:

 • zapamiętywania informacji o sesji klienta , np. zapamiętywania koszyka.
 • w celach statystycznych i marketingowych
 • udostępniania pełnej funkcjonalności Sklepu
 • oddania głosu w ankiecie

Przy użyciu odpowiednich funkcji/opcji przeglądarki internetowej możesz usunąć pliki cookies, zarządzać nimi jak również zablokować wykorzystywanie plików cookies przez przeglądarkę. Informację jak to zrobić znajduje się w funkcji pomoc danej przeglądarki, jak również na stronie producenta danej przeglądarki.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres izzie@izzie.pl bądź telefonicznie 600 825 826